Androjen Hormonlar

19 karbon atomlu steroit hormonlar.

Sağlık Terimlerinde Ara