Anaplazi

Hücrelerin, oluşturduğu doku yapısında çeşitli derecelerde değişikliğe yol açan farklılaşma bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara