Anamnez

Tanıya yardımcı olabilecek bilgi ve verileri toplamak amacıyla doktorun hastayı ve yakınlarını sorgulayarak yaptığı araştırma.

Sağlık Terimlerinde Ara