Anakuzi

İç kulak ve özellikle işitme siniri iezyonlarmdan (yaralanmalar, enfeksiyonlar, tömürler) sonra gelişen, bazı olağandışı seslerin (akufenİ) eşlik ettiği tam işitme yitimi

Sağlık Terimlerinde Ara