Anaerobik Solunum

Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir.

Sağlık Terimlerinde Ara