Anabolizma

Basit maddelerden daha büyük moleküllerin bireşim-lenmesini sağlayan biyokimyasal tepkimelerin gerçekleştiği metabolizma evresi (bak. metabolizma).

Sağlık Terimlerinde Ara