Anabolizanlar

Organizmada protein sentezini artırarak etki gösteren maddeler.

Sağlık Terimlerinde Ara