Ammoasidüri

İdrarda aminoasİtlerin bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara