Amiyotrofi

Kaslann normal beslenmesi ile buna bağlı işlevsel yeteneklerinin giderek azalması.

Sağlık Terimlerinde Ara