Amip

Ameobida takımım oluşturan mikroskopİk tekhücreli canlıların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara