Amilazüri

idrardaki amilaz yoğunluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara