Amilazemi

Kandaki amilaz yoğunluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara