Amfizen

Dokularda olağan dışı hava ya da gaz bulunması durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara