Ambivalans

Aynı kişi ya da nesnelere yönelik olarak karşıt duygu ve davranışların art arda hissedilmesi durumunu tanımlayan psikanalitik kavram.

Sağlık Terimlerinde Ara