Alloritm

Kalbin normal atımları arasında düzenli ekstrasistoller-le (ek atımlar) ortaya çıkan ritm bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara