Allel

Diploid bir organizmada herhangi iki eş kromozomdan birinde var olan bir gen veya DNA dizisinin alternatif formu.

Sağlık Terimlerinde Ara