Alkalin

Ph değeri 7den büyük olup asit olmayan madde.

Sağlık Terimlerinde Ara