Algolagnia

Acı çektirerek ya da acı çekerek cinsel doyum sağlama biçiminde ortaya çıkan cinsel sapma.

Sağlık Terimlerinde Ara