Algohalüsinasyon

Belirli bir fiziksel nedene ya da hastalığa bağlı olmaksızın yoğun ağn duyma biçiminde ortaya çıkan varsam.

Sağlık Terimlerinde Ara