Algezimetre

Ağrıyı ya da başka bir deyişle ağrıya karşı duyarlılığı nicel olarak Ölçen alet.

Sağlık Terimlerinde Ara