Alfa-2-Mahroglobülin

Karaciğerden salgılanan bir protein.

Sağlık Terimlerinde Ara