Aleksi

Yazıh sözcüklerin anlamını kavrayamama durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara