Aldehit

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı

Sağlık Terimlerinde Ara