Akufeni

Kulaklann biri ya da her ikisinde sürekli ya da aralıklı olarak duyulan gürültü.

Sağlık Terimlerinde Ara