Aktin

Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.

Sağlık Terimlerinde Ara