Akson

 Bir sinir hücrelerinin sitoplazmasının uzun uzantısı. Sinaptik bağlantıların sağlandığı uzantılardır.

Sağlık Terimlerinde Ara