Akciğer Atelektazisi

Akciğerlerin hava içeriğinin azalması ya da kaybolması.

Sağlık Terimlerinde Ara