Aglütinasyon

Uygun bir sıvı ortamda, partiküler formdaki antijenlerle antikorların bağlandıktan sonra kompleksler oluşturarak bir arada kümelenmesidir.

Sağlık Terimlerinde Ara