Ağız Yoluyla İlişki

Bir eşin cinsel organlarına öbür eşin ağızla temas etmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara