Ağaç

Dallanmalar gösteren anatomik yapılan belirtmek için kullanılan genel terim (örneğin bronş ağacı, atardamar ağacı).

Sağlık Terimlerinde Ara