Aferent

Çevreden bir organik yapıya doğru uyarı, kan vb getiren sinir, damar ve lenf yollan.

Sağlık Terimlerinde Ara