Aerobik Solunum

Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.

Sağlık Terimlerinde Ara