Aerob Organizma

Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi Anaerob"").

Sağlık Terimlerinde Ara