Adipoz Doku

Hücrelerinde yağ kabarcıklan içeren bağdoku.

Sağlık Terimlerinde Ara