Adinami

Kuvvetin azalması ya da kaybı.

Sağlık Terimlerinde Ara