Adesyon

Herhangi bir yara iyileşirken olduğu gibi iki yüzeyin birbirine yapışması.

Sağlık Terimlerinde Ara