Adenozin

Bîr şeker molekülüyle (riboz) birleşmiş adeninden olu- şan nükleozit (bak. adenin).

Sağlık Terimlerinde Ara