Adenozin Trifosfat

ATP kısaltması ile gösterilen nükleotit. Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

Sağlık Terimlerinde Ara