Adenozin Monofosfat

AMP kısaltması ile gösterilen nüfcleotit.

Sağlık Terimlerinde Ara