Adenozin Difosfat

ADP kısaltması ile gösterilen nükleotit

Sağlık Terimlerinde Ara