Addüktör Kas

Kol ya da bacağın vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara