Addüksiyon

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey eksenine doğru hareketi.

Sağlık Terimlerinde Ara