Açhk Hastalığı

Uzun süre yetersiz ve kötü beslenme sonucu ortaya çıkan hastalık. İki evreye ayrılır.

Sağlık Terimlerinde Ara