Ace

Angioîensin Converting Enzytne (anjiyotensin dönüştürücü enzim) için kullanılan kısaltma.

Sağlık Terimlerinde Ara