Abdüktör Kas

Kol ya da bacağın dışa doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara