Abdüksiyon

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi.

Sağlık Terimlerinde Ara