Ürobilinüri

İdrarda ürobilin(*) bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara