Kocaman Ege Özel Hastanesi

İzmir / Yenişehir

Telefon:(0232) 433 00 84
Fax:(0232) 457 43 19
Adres:1138/1 Sokak No: 1
Website:www.kocamanhastanesi.com

Harita

Çağdaş dünyada en kutsal görevlerden biri olarak kabul edilen sağlık hizmetini, insanlığa kaliteli bir biçimde sunmak, hastanemizin ana gayesidir. 1986 yılından bugüne, modern altyapısı ve güven veren personeliyle sağlık alanında en son teknolojiyi kullanan Kocaman Ege Özel Hastanesi olarak, devletimizin sağlık alanındaki yükünü paylaşmayı öncelikli hedeflerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bu hedeflerimize ulaşmak için hâlen İzmir'de faaliyet gösteren modern hastanemizde, 100’e yakın akademik ve idari personelle kaliteli bir hizmet sunma çabası içindeyiz.

Kocaman Ege Özel Hastanesi olarak, sunduğumuz hizmetin getirilerini tekrar bu sektöre döndürerek, zincirin halkalarına daha yeni, daha gelişmiş yatırımları ilave etmeyi planlıyoruz. Böylece güzel İzmirimizin değişik semtlerinde daha kolay ulaşılabilir bir hizmet sunma imkânına kavuşmak istiyoruz.

Modern laboratuarları, tıbbi görüntüleme ve tanı üniteleri, tüm branşlarda poliklinik hizmetleri, ameliyathaneler ve yataklı tedavi üniteleri, eczaneleri, acil servis hizmetleri ile 24 saat 365 gün hizmet veren hastanemizde sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam için zemin hazırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Misyonumuz

Çağdaş fiziki alanlarda insanımızın layık olduğu sağlık hizmetini gönülden gelerek sevgi ve güler yüzle sunulan bir ekip olarak çalışır. Ülkemizin güncel sağlık sorunlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetine önem vermektedir. İnsanımıza, modern teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü hastane ortamında elimizden geldiğince yardımcı olmak Sürekli düşünen, yeniliklere açık ve fikir üreten bir takım olarak konulara hep olumlu yaklaşmak Yetiştirece- ğimiz gençlik, insani ve ahlaki değerleri sürekli ön planda tutarak ülkemiz insanına hizmet vermektedir. Modern araştırma laboratuarlarında ülkemizdeki önemli hastalıkları araştırarak çözümler bulmak.

Vizyonumuz

İnsanlığın sunduğu en kutsal hizmet kabul edilen Sağlık hizmetlerini, İnsanlara en iyi şekilde ve makul ücretlerle sunmak, Hasta memnuniyetini ön planda tutmak, Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına yararlı olmak ve devletimizin sağlık alanındakini yükünü azaltmak. Araştırma merkezi kurarak güncel sağlık sorunlarına (kanser, kalp hastalıkları vb.) çareler aramak.

Diğer Yenişehir Hastaneleri